Kroner & broer

Hvad er en krone?

 • Kronen er en kappe, der dækker og omringer en tandstub.
 • Kroner laves på tænder, hvor det ikke længere er muligt at reparere med plast.
 • De fremstilles individuelt, således at de ligner og føles som naturlige tænder.
 • På vores klinik fremstilles en krone primært af ren porcelæn, men kan også laves som guldkroner eller metalkeramiske kroner.

Vi anbefaler kroner

 • Når man har knækket en stor del af tanden.
 • Når plastfyldninger ikke længere er en holdbar løsning.
 • På rodbehandlede tænder.
 • Af kosmetiske årsager, hvor tandens udseende ikke kan udbedres ved en plastfyldning.

Hvad er en bro?

 • En bro er en fast erstatning for en eller flere manglende tænder, således at man får et naturligt udseende.
 • Broen består af to eller flere brobærende tænder (bropiller), som er forbundet af kunstige tænder (mellemled).
 • De brobærende tænder får kroner på. Dette er især en fordel, hvis de brobærende tænder f.eks. er fyldt med store fyldninger.
 • Broen består dermed af flere kroner, som er loddet sammen via et keramisk eller metallisk stel.

Vi anbefaler broer

 • Hvor nabotænderne er fyldt med store fyldninger.
 • Hvor implantater ikke er mulige at sætte i.

Krone og bro – trin for trin

 • Patientens første besøg: Der tages en farveprøve.
 • Tænderne slibes til en stub, så der er plads til kronen.
 • Der tages aftryk af både over- og undermunden samt et sammenbid.
 • Kronen fremstilles hos en tandtekniker. Det tager 1-2 uger. I mellemtiden forsynes tanden med midlertidig krone.
 • Patientens andet besøg: Den færdige krone/bro kontrolleres i munden og limes fast med stærk cement.